IPB

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

แถลงการณ์สภาบุญ ฉบับที่ 1, หลักการและเหตุผลแห่งการจัดตั้งสภาบุญ
admin
โพสต์ Apr 24 2011, 12:33 AM
โพสต์ #1


Administrator
*

กลุ่ม : Root Admin
โพสต์ : 21
เป็นสมาชิกเมื่อ : 29-May 09
หมายเลขสมาชิก : 1สภาบุญคืออะไร?

สภาบุญคือการรวมตัวกันของกลุ่มสัปปุรุษ ผู้มีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีกุศลเจตนาที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยใจอันบริสุทธิ์
ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ว โดยการริเริ่มของคุณธีรพร ฐานานุศักดิ์ กับ คุณอำพล เจน เพื่อประกอบกิจบุญกิริยาวัตถุข้อทานมัยเป็นหลัก
ผลงานที่ผ่านมาได้แก่การซื้อที่ดินเชิงเขานกเต็น บ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ถวายสงฆ์
เพื่อใช้เป็นสถานที่เอื้อประโยชน์แก่พระสงฆ์ไม่จำกัดนิกาย ใช้เป็นที่พักและประกอบกิจสงฆ์ตามพระวินัย

ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างกุฎิบนเขา 2หลัง กุฎิบนพื้นที่ราบ 1หลัง ศาลาการเปรียญ 1หลัง พร้อมพระประธาน
และบ้านใหญ่สำหรับญาติโยมพักอาศัยและประกอบกิจกรรมภายในที่พักสงฆ์ร่วมกัน
นอกจากนั้นยังได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะและสร้างวัตถุมงคลถวายวัดต่างๆ หรือองค์กรกุศลทั่วไป

หลักการและเหตุผล

หลังจากการเสียชีวิตของคุณธีระพร ฐานานุศักดิ์ สภาบุญก็อ่อนกำลังลง
กิจกรรมที่เคยเข้มแข็งสม่ำเสมอลดน้อยลงจนแทบจะไม่มีผลงานอะไรเกิดขึ้นอีก
ด้วยดำริของคุณอำพล เจน ผู้ก่อตั้ง www.ampoljane.com และเครือข่ายสมาชิกจำนวนหนึ่ง
เล็งเห็นว่า การสานต่อสภาบุญเป็นสิ่งที่ควรกระทำร่วมกัน โดยเน้นเรื่องการสร้างวัตถุมงคลถวายวัดหรือองค์กรกุศลเป็นประเดิม

วัตถุมงคลคืออุเทสิกะเจดีย์ที่ชาวพุทธยังคงให้ความสำคัญศรัทธา
โดยเฉพาะในสภาพการณ์ของโลกปัจจุบัน วัตถุมงคลเป็นสิ่งที่จิตใจได้พึ่งพาอาศัยยึดเหนี่ยว
มีความจริงอยู่ว่าทุกวันนี้การสร้างพระเครื่องสักรุ่น เพื่อเป็นเครื่องตอบแทนการทำบุญทาน
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาสนสถาน เป็นทุนการศึกษา หรือสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ
สิ่งที่ต้องมาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ทุนรอนค่าใช้จ่ายต่างๆ
นับตั้งแต่การแกะพิมพ์ กดพิมพ์ บรรจุหีบห่อ ขนส่ง นำเสก แจกจ่าย
ซึ่งทุกกระบวนการล้วนใช้เงินด้วยกันทั้งสิ้น
ทำให้การจัดทำพระแต่ละครั้งมักจะหนีไม่พ้นข้อครหาว่าเป็นการทำพุทธพาณิชย์ ที่มีเรื่องกำไรขาดทุนมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

แม้ที่ผ่านมาจะมีผู้ใจบุญบางท่านจัดสร้างพระถวายให้แก่วัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
แต่ก็นับว่ามีจำนวนน้อยในปัจจุบันและไม่อาจจะกระทำได้บ่อยๆ

ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดว่าพระเครื่องดีนั้น ให้ดูที่องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ
คือ เจตนาสร้างดี มวลสารรูปทรงดี ผู้เสกดี ในส่วนของมวลสารดี ผู้เสกดีนั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ทั่วไป
แต่เจตนาการสร้างดีและบริสุทธิ์นี้ เป็นสิ่งที่หาได้ยากในยุคทุนนิยม แต่ก็มิใช่จะไร้ทางเลือกเสียเลย
ดังนั้นกลุ่มสภาบุญจึงมีความคิดร่วมกันว่า ทำอย่างไรจะสร้างพระดี เพื่อถวายวัดต่างๆ
โดยยังสามารถรักษาแนวคิดเรื่อง เจตนาการสร้างดี มวลสารรูปทรงดี และผู้เสกดี เอาไว้ได้
จึงเสนอแนวคิดดังนี้

1.การสร้างพระไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นการกระทำในนามของกลุ่มที่เรียกว่าสภาบุญ
อันประกอบด้วยสมาชิกของสภาบุญ ซึ่งสมาชิกสภาบุญคือสมาชิก www.ampoljane.com
หมายความว่าสมาชิกwww.ampoljane.com เป็นสมาชิกสภาบุญโดยอัติโนมัติ
การสมัครสมาชิกสภาบุญ ต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกwww.ampoljane.com ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแต่อย่างใด
แม้จะเป็นการจัดสร้างในนามสภาบุญ แต่แท้จริงแล้วเป็นสมาชิกสภาบุญเป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้าง
โดยการลงขันคนละเล็กคนละน้อย หรือตามอัตภาพของตน เพื่อเป็นทุนในการสร้างพระเครื่องแต่ละรุ่นร่วมกัน

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าการสร้างกุศลแต่ละครั้งย่อมได้กระทำร่วมกัน มิใช่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สร้างเพียงผู้เดียว


2.หลักเกณฑ์ในการสร้างแต่ละครั้งมีอยู่ว่า

2.1)ในการจัดจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อถวายวัดหรือมอบให้องค์กรกุศลใดๆก็ตาม
สมาชิกสภาบุญแต่ละคนมีสิทธิพิจารณาว่าตนเองจะมีศรัทธาในวัตถุมงคลรุ่นนั้นหรือไม่
ถ้ามีก็แสดงความจำนงร่วมออกทุนสร้างได้ตามศรัทธา
ถ้าไม่มีศรัทธาสมาชิกมีสิทธิปฏิเสธการออกทุน

2.2) สมาชิกออกทุนสร้างวัตถุมงคลในราคาทุนและจะได้รับพระกลับคืนในราคาทุน
ตัวอย่างเช่น การสร้างพระหนึ่งองค์มีต้นทุน 40 บาท
หากสมาชิกต้องการได้รับพระ 1 องค์ สมาชิกจะต้องบริจาคทุนสร้าง 2 องค์
คือบริจาคปัจจัยเป็นจำนวน 80 บาท (เอา 2 คูณเสมอ)
หากสมาชิกสภาบุญปรารถนาจะได้รับพระสำหรับคนในครอบครัว 5 องค์
ก็ต้องร่วมบริจาคสร้าง 10 องค์ รวมเป็น 400 บาท

ทำไมจึงต้องทำเช่นนั้น

เมื่อการจัดสร้างและเสกพระเสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์แล้ว
สมาชิกจะได้รับพระคืนมา 5 องค์ ส่วนอีก 5 องค์จะถูกนำไปถวายวัดหรือองค์กรกุศล
หมายความว่าในการสร้างพระรุ่นใดรุ่นหนึ่ง หากสมาชิกมีศรัทธาร่วมบริจาครวมแล้วสร้างได้เป็นจำนวน 1000องค์
จำนวน 1000 องค์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนละ 500องค์
ส่วนที่หนึ่งนำกลับมามอบให้สมาชิกสภาบุญที่ออกทุนสร้าง อีกส่วนหนึ่งนำไปถวายวัดหรือองค์กรกุศล
หลังจากถวายวัดหรือองค์กรกกุศลแล้ว
วัดหรือองค์กรกุศลจะนำพระออกไปให้ศรัทธาชนบูชา เพื่อหาปัจจัยบำรุงวัดเพื่อประโยชน์แก่วัดประการใดก็ได้
หรือแม้แต่จะแจกฟรีก็ได้ สภาบุญไม่มีเงื่อนไข
ถวายแล้วก็แล้วกัน สุดแต่วัดจะดำเนินการต่อไป

หากจะมองในแง่ของประโยชน์ที่เกิดขึ้น เห็นได้ชัดว่าเกิดขึ้นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
“ประโยชน์ตน” สมาชิกได้วัตถุมงคลในราคาทุนกลับคืนมา รวมทั้งได้บุญในส่วนที่นำถวายวัดหรือองค์กรกุศล ซึ่งส่วนนี้ถือเป็น”ประโยชน์ท่าน”
เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้อครหาว่าทำเป็นพุทธพาณิชย์ หรือหากินกับวัดก็จะหมดไป
ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้คือบุญทาน และพระเครื่องในราคาต้นทุนอย่างแท้จริง

3. ในการสร้างพระแต่ละครั้งนั้น สภาบุญจะเป็นผู้ออกแบบ จัดหามวลสาร ดำเนินการจัดสร้าง
แสวงหาครูบาอาจารย์ในการปลุกเสก โดยเน้นความถูกต้อง เหมาะสม งดงาม

4. ในการสร้างพระแต่ละครั้งนั้น จำนวนสร้างจะขึ้นอยู่กับจำนวนบริจาคของสมาชิก
หากมีน้อยก็สร้างน้อย หากมีมากก็สร้างมาก (สร้างตามยอดเงินบริจาค)
หรือแล้วแต่กรรมการและสมาชิกจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้สร้าง

4.1) ในกรณีที่สมาชิกผู้เสนอสร้างวัดวัตถุมงคลกำหนดจำนวนสร้างไว้
หากสมาชิกบริจาคแล้วเกินจำนวนที่ที่กำหนดไว้ สภาบุญจะยึดถือการสร้างตามยอดเงินบริจาคเป็นหลัก
ดังนั้นจำนวนสร้างอาจมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้

4.2) ในกรณีที่สมาชิกผู้เสนอสร้างวัดวัตถุมงคลกำหนดจำนวนสร้าง แต่ยอดเงินบริจาคมีไม่ถึงจำนวนที่กำหนดไว้
สมาชิกผู้เสนอสร้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ
ตัวอย่างเช่นสมาชิกท่านหนึ่งเสนอสร้างถวายวัดหนึ่ง วัดต้องการจำนวน2000องค์
แต่สมาชิกบริจาครวมแล้วสร้างได้เพียง1500องค์
ดังนั้นในส่วน500องค์ที่เหลือ สมาชิกผู้เสนอสร้างจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้

5.วัดหรือองค์กรที่สภาบุญจะสร้างวัตถุมงคลถวายหรือมอบให้นั้น ไม่จำกัดกลุ่ม นิกาย
แต่ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับมติของสมาชิกสภาบุญออกเสียงร่วมกัน

คณะกรรมการสภาบุญ

1.Ducklast
2.George Ye Dharma
2.พริกไท
3.superlight
4.มนัส
5.Ad
6.ธีร์
7.ViratFaidum
8.dragon
9.เดือน สวนขลัง

อำนาจและหน้าที่ของกรรมการสภาบุญ


1.ชี้แจง ทำความเข้าใจกับสมาชิก เกี่ยวกับ หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของสภาบุญ
2.เป็นที่ปรึกษาให้กับสมาชิกสภาบุญ
3.ไกล่เกลี่ยกรณีมีข้อพิพาทขัดแย้งด้วยความเห็นไม่ตรงกัน หรือเรื่องอื่นๆที่เป็นเหตุให้ความเห็นระหว่างสมาชิกไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาและร่วมหาทางออกร่วมกันกับสมาชิก (ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสิน แต่เป็นผู้เสนอวิธีการแล้วให้สมาชิกร่วมกันลงความเห็น หรือตัดสินใจร่วมกัน)
5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานของสภาบุญ
6.ดำเนินการจัดสร้าง จัดทำตามเจตนารมณ์ของสมาชิก รวบรวมปัจจัยในการทำบุญ จัดส่งพระให้กับสมาชิกผู้ร่วมทำบุญในแต่ละครั้ง
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 หน้า V   1 2 >  
Start new topic
คำตอบ (1 - 19)
arri
โพสต์ Apr 24 2011, 02:38 PM
โพสต์ #2


คุณหลวง
**

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 60
เป็นสมาชิกเมื่อ : 29-May 09
หมายเลขสมาชิก : 13ดีครับ และยินดีสนับสนุนเต็มที่ครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one
โพสต์ Apr 24 2011, 05:41 PM
โพสต์ #3


ออกญา
****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 203
เป็นสมาชิกเมื่อ : 22-October 09
หมายเลขสมาชิก : 174เห็นด้วยครับ biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mclarens
โพสต์ Apr 24 2011, 08:23 PM
โพสต์ #4


คุณพระ
***

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 185
เป็นสมาชิกเมื่อ : 6-June 09
หมายเลขสมาชิก : 61ยินดีและเต็มใจช่วยครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ชญาดิษฎ์
โพสต์ Apr 24 2011, 09:40 PM
โพสต์ #5


คุณหลวง
**

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 53
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : 19/4 ม.2 ซอยหลังวัดนครป่าหมาก ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชันแขวง/เขต ตลิ่งชัน กทม. 10170
หมายเลขสมาชิก : 21รับทราบ และเห็นด้วยทุกประการ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ยอดข้าว
โพสต์ Apr 24 2011, 09:49 PM
โพสต์ #6


คุณหลวง
**

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 91
เป็นสมาชิกเมื่อ : 20-July 09
จาก : แม่น้ำโขง
หมายเลขสมาชิก : 102สามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวนึ่งใหม่
อย่าให้พังเปื่อยม้างคือน้ำถืกข้าวเหนียว
ร่วมด้วยช่วยกัน
Go to the top of the page
 
+Quote Post
เทพอาถรรพ์
โพสต์ Apr 25 2011, 08:16 AM
โพสต์ #7


คุณพระ
***

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 108
เป็นสมาชิกเมื่อ : 29-May 09
จาก : 34 หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูŨ
หมายเลขสมาชิก : 15รับทราบและยินดีร่วมด้วยช่วยกันขอรับ


--------------------
ความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว เป็นความรักที่บริสุทธิ์และสูงส่งที่สุด
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prigtai
โพสต์ Apr 25 2011, 11:21 AM
โพสต์ #8


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 2,524
เป็นสมาชิกเมื่อ : 29-May 09
จาก : NO HORISON
หมายเลขสมาชิก : 6ไม่รู้เจ๊ปื๊ดเห็นข่าวนี้หรือยัง

ข่าวดีมาถึงแล้วเน้อท่าน ราคาต้นทุนมาแล้วครับ


..............................................ด้วยรัก...


--------------------
เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มาก แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ
มนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก
เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันทำ


หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล


Go to the top of the page
 
+Quote Post
ธีร์
โพสต์ Apr 25 2011, 01:46 PM
โพสต์ #9


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 661
เป็นสมาชิกเมื่อ : 29-May 09
หมายเลขสมาชิก : 8ว่าจั่งได๋ กะว่านำกัน เฮ็ดจั่งได๋ กะเฮ็ดนำกันเด้อ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chi
โพสต์ Apr 25 2011, 03:43 PM
โพสต์ #10


คุณพระ
***

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 116
เป็นสมาชิกเมื่อ : 31-May 09
หมายเลขสมาชิก : 39ยินดีครับงานบุญงานกุศล สั่งสมทีละน้อย ดีกว่าไม่ได้ทำ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ศิษย์นอกกุฏิ
โพสต์ Apr 25 2011, 08:17 PM
โพสต์ #11


คุณหลวง
**

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 96
เป็นสมาชิกเมื่อ : 31-May 09
หมายเลขสมาชิก : 42รับทราบ และเห็นด้วยครับ smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Yellow Ribbons
โพสต์ Sep 7 2011, 10:45 AM
โพสต์ #12


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 763
เป็นสมาชิกเมื่อ : 25-August 11
หมายเลขสมาชิก : 701รับทราบรายละเอียดทั้งหมด

และ เห็นด้วยทุกประการครับ
smile.gif


--------------------


**************************************

สนใจเครื่องเสียง เพลง ภาพยนตร์ และ ธรรม

**************************************
Go to the top of the page
 
+Quote Post
luenee
โพสต์ Sep 8 2011, 10:34 AM
โพสต์ #13

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 19
เป็นสมาชิกเมื่อ : 6-May 11
หมายเลขสมาชิก : 625เห็นด้วยจริงๆ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Asoorn
โพสต์ Feb 8 2012, 11:10 AM
โพสต์ #14

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 5
เป็นสมาชิกเมื่อ : 23-December 10
หมายเลขสมาชิก : 545ขอน้อมโมทนาบุญในสัมมาเจตคติด้วยครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jonathan
โพสต์ Feb 9 2012, 10:00 PM
โพสต์ #15


คุณพระ
***

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 116
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
หมายเลขสมาชิก : 26เห็นด้วยครับ และรับทราบครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
สมเกียรติ7689
โพสต์ Feb 10 2012, 03:44 PM
โพสต์ #16


คุณหลวง
**

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 92
เป็นสมาชิกเมื่อ : 19-October 09
หมายเลขสมาชิก : 172เห็นด้วยๆครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
silversand
โพสต์ Apr 17 2012, 08:40 AM
โพสต์ #17


ท่านขุน
*

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 47
เป็นสมาชิกเมื่อ : 17-April 12
หมายเลขสมาชิก : 865ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ เช่นนี้
เหมือนได้มาพบสิ่งที่อยู่ในใจเลยค่ะ smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jomvet005
โพสต์ May 28 2012, 08:12 AM
โพสต์ #18

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 6
เป็นสมาชิกเมื่อ : 19-November 11
จาก : สกลนคร
หมายเลขสมาชิก : 766น้องใหม่ บ่าวภูไท สกลนคร รายงานตัวครับ

ขอร่วมสายบุญนำแหน่เน้อๆๆๆๆ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dhammajit
โพสต์ Aug 3 2012, 10:48 AM
โพสต์ #19

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 3
เป็นสมาชิกเมื่อ : 1-June 12
จาก : 205/17 ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
หมายเลขสมาชิก : 898ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน ด้วยนะครับ ขอร่วมด้วยคนแล้วกันครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nonttawach W.
โพสต์ Jun 11 2014, 01:52 PM
โพสต์ #20

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 5
เป็นสมาชิกเมื่อ : 15-May 14
จาก : 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน สามเสนใ&
หมายเลขสมาชิก : 1,381สมาชิกใหม่ ขอรับทราบครับ laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 หน้า V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 RSS ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 3rd June 2020 - 08:39 PM