IPB

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

รูปเหมือนหลวงปู่หา สุภโร, รุ่นฉลองอายุ ๙๑ พรรษา
Ducklast
โพสต์ Jun 25 2016, 07:31 AM
โพสต์ #1


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23รูปเหมือนลอยองค์หลวงปู่หา สุภโร

รุ่นฉลองอายุ ๙๑ พรรษา
๒ กค.๒๕๕๙


----

คณะศิษย์กรุงเทพฯ โดยคุณขจรศักดิ์ สุจิกุลกับเพื่อน
ลงขันกันจัดสร้างเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ
เนื่องในวารวันเกิดหลวงปู่เวียนมาถึงอีกครั้ง

---

รูปลักษณ์

เป็นรูปเหมือนขนาดเล็กประมาณข้อนิ้วก้อย

จากฐานถึงศรีษะวัดได้ ๑.๘ ซม.
ฐานกว้าง ๑.๓ ซม.

--

จำนวนสร้างแต่ละเนื้อ

๑/เนื้อทองคำ ๓๔ องค์ (คณะอาจารย์ขจรศักดิ์ ๓๑ องค์ / สารวัตรเทวินทร์ ๒ องค์ / อำพล ๑ องค์)

๒/เนื้อเงิน ๕๖ องค์ ( อาจารย์ขจรศักดิ์ ๒๔องค์ / อำพล ๒๔องค์ / อ.เวทย์และคณะ ๘ องค์ )

๓/เนื้อสัตตะโลหะ ๖๗ องค์ (อาจารย์ขจรศักดิ์ ๓๐องค์ / อำพล ๓๐ องค์ / อ.เวทย์และคณะ ๗ องค์)

๔/ เนื้อนาก ๒ องค์ ( อาจารย์ขจรศักดิ์ ๑ องค์ / อำพล ๑ องค์ )

รายการที่ ๑ - ๔ สร้างน้อยเกินไปไม่ได้ถวายหลวงปู่

๕/ เนื้อโลหะผสม ๕,๔๓๕ องค์ (คณะอาจารย์ขจรศักดิ์ ๕,๐๐๐ องค์ / อำพล ๔๓๕ องค์ )
- ถวายหลวงปู่ ๒,๕๐๐ องค์
- นำกลับคืนมา ๒,๙๓๕ องค์ ( คณะอาจารย์ขจรศักดิ์ ๒,๕๐๐ องค์ / อำพล ๓๐๐ องค์ / คุณนาง หลานสาวหลวงปู่ ๘๕ องค์ / อ.เวทย์กับคณะและบุคคลทั่วไป ๕๐ องค์ )

๖/ เนื้อพิเศษแบบขัดผิว ๖๑๖ องค์
- ถวายหลวงปู่ ๑๐๐ องค์
- นำกลับคืนมา ๕๑๖ องค์ ( แบ่งให้อาจารย์ขจรศักดิ์ ๓๐๐ องค์ / อำพล ๒๐๐ องค์ / อ.เวทย์กับคณะและบุคคลทั่วไป ๑๖ องค์ )

๗/ เนื้อพิเศษแบบไม่ขัดผิว ๔๑๔ องค์
- ถวายหลวงปู่ ๑๐๐ องค์
- นำกลับคืนมา ๓๑๔ องค์ (แบ่งให้อาจารย์ขจรศักดิ์ ๑๐๐องค์ / อำพล ๒๐๐ องค์ / อ.เวทย์กับคณะและบุคคลทั่วไป ๑๔ องค์ )

----

วัตถุมงคลที่ได้เข้าร่วมพิธี

๘/ พระอุปคุตเนื้อเงิน พิมพ์ของ อ.นก เริงลม เป็นของมีตำหนิ โรงหล่อคัดออกจะยุบทิ้ง ผมนึกเสียดาย จึงขอ อ.นก ไว้ แล้วนำเข้าพิธีเดียวกันนี้ด้วย ๒ องค์

๙/ เหรียญหล่อรูปเหมือนคุณยายชีนวล แสงทอง ของสภาบุญจัดสร้าง ทุกเนื้อทุกองค์---

คณะเจ้าภาพผู้สร้างไม่มีนโยบายจำหน่าย
มีเจตนาสร้างขึ้นเพื่อถวายหลวงปู่และนำส่วนหนึ่งกลับมา
เพื่อแบ่งแจกจ่ายแก่ญาติมิตรบริวารบริษัทเป็นส่วนตัว

ถ้าจะมีการจำหน่ายก็คงมีเฉพาะส่วนของ อำพล เจน เท่านั้น
ซึ่งจะต้องรอวาระโอกาสอันเหมาะสมต่อไป


---

ผู้สนใจศรัทธาอยากจะได้ไว้เป็นมงคลแก่ตน

โปรดติดต่อบูชาได้ที่วัดสักกะวัน

สำหรับท่านที่อยู่ทางไกลไม่สะดวกจะเดินทางไปถึงวัดด้วยตนเอง

โปรดติดต่อโดยตรงกับคุณนาง (หลานสาวหลวงปู่)

หมายเลขโทรศัพท์ 086 -1575023


---

เนื้อโลหะผสม ราคาองค์ละ ๒๙๙ บาท

เนื้อพิเศษทั้งแบบขัดผิวและไม่ขัดผิวราคาเท่ากัน องค์ละ ๕๐๐ บาท
--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
คำตอบ (1 - 6)
Ducklast
โพสต์ Jun 25 2016, 07:33 AM
โพสต์ #2


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23

--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ducklast
โพสต์ Jun 25 2016, 07:35 AM
โพสต์ #3


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23

--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ducklast
โพสต์ Jun 25 2016, 07:37 AM
โพสต์ #4


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ducklast
โพสต์ Jun 25 2016, 07:39 AM
โพสต์ #5


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23

--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ducklast
โพสต์ Jun 25 2016, 07:40 AM
โพสต์ #6


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23

--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post
somjit1980
โพสต์ Aug 21 2017, 12:08 PM
โพสต์ #7

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 1
เป็นสมาชิกเมื่อ : 21-August 17
หมายเลขสมาชิก : 1,730SportBet2
แทงบอล
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 RSS ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 24th February 2018 - 08:50 AM