IPB

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

"เสือวัด"กัดพระที่เมืองกาญน์
Ducklast
โพสต์ May 24 2015, 08:35 AM
โพสต์ #1


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23

เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องพระเลี้ยงสัตว์อันตรายมานานแล้ว
ไม่รู้จะเลี้ยงเพื่ออะไร?
-----------------------
ความจริงของสัญชาตญาณเดิมของสัตว์
เคยนึกอยู่เสมอว่าวันหนึ่งจะต้องมีข่าว เสือตัวใดตัวหนึ่งที่ประพฤตินอกคอก จะกัดคนที่วัดในเมืองกาญจน์
ไม่เคยเห็นเหตุผลที่คนจะอยู่กับสัตว์ที่มีอานุภาพร้ายแรง โดยเฉพาะในยามหิวและโกรธได้อย่างปลอดภัย
กระทั่งหมาแท้ๆวันหนึ่งก็กัดเจ้าของ
หรือแม้กระทั่งแมว..........
(คำเห็นเมื่อNov 28 2011, 09:43 AM)
http://forum.ampoljane.com/index.php?showtopic=855
-------------------------
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 132
สัตว์ดิรัจฉาน-กายต่อกาย
สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มีความ
กำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ดิรัจฉาน ด้วยกายต้องอาบัติทุกกฎ
สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และถูก
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกาย
นั้นของสัตว์ดิรัจฉาน ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฎ...
--------------------------------
พระภิกษุไม่ควรถูกต้องตัวสัตว์เดรัจฉาน ไม่ว่ากรณีใดๆ
พระภิกษุไม่ควรทำหน้าที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ไม่ใช่กิจของสงฆ์
ไม่ใช่กิจของสมณะ
ถ้ามัวแต่ไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงย่อมทำให้เสียกิจในการศึกษาคันถธุระวิปัสสนาธุระ
-------------------------
พระจะเมตตากรุณาต่อสัตว์ได้ แต่ไม่ควรเลี้ยงจนเป็นกิจลักษณะ
-------------------------
เคยมีผู้นำกวางมาถวายวัดหนองป่าพง
เพราะเห็นว่าวัดมีสภาพเป็นป่า
เหมาะแก่กวางจะอยู่อาศัย
ทั้งยังเป็นวัดอีกด้วย
กวางจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย
วันหนึ่งกวางอารมณ์เสียเข้าขวิดคน
หลวงพ่อชาก็ให้คนที่มีความพร้อมในการดูแลกวางมารับเอาไปดูแลต่อที่อื่น
สมัยหลังเห็นวัดหนองป่าพง เอาจระเข้มาเลี้ยง ทำบ่อขังและมีน้ำให้อยู่ค่อนข้างดี
แสดงเจตนาว่ามีการเลี้ยงจระเข้อย่างจริงจัง
รวมทั้งเลี้ยงนกกระจอกเทศอีกหลายตัว
ผมก็ปลง
ยิ่งเห็นพระลงไปทำความสะอาดบ่อจระเข้
ไปปัดกวาดเก็บขยะเก็บขี้จระเข้ในบ่อ
โดยมีจระเข้นอนอ้าปากอยู่ในบ่อด้วย
นึกในใจว่าวันหนึ่งจะได้ยินข่าวจระเข้กัดพระ
แต่ก็ไม่ได้ยิน
เหตุที่ไม่ได้ยินเพราะว่าวันหนึ่งกลับไปดูที่วัดหนองป่าพงก็ไม่เห็นจระเข้แล้ว
พระคงคิดออกว่าไม่ควรเลี้ยงอะไรแบบนี้
จระเข้ก็ไปอยู่ที่อื่น(ไม่ทราบที่ไหน)เสียก่อนจะลงมือกัดพระจนเกิดเป็นข่าว
จะเพราะไหวทัน
หรือจะเพราะอะไรก็ตาม...ย่อมถือว่านั่นเป็นเรื่องดี


--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
คำตอบ (1 - 1)
Ducklast
โพสต์ Dec 22 2016, 09:33 AM
โพสต์ #2


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23

...พระพุทธเจ้าห้ามพระเลี้ยงสัตว์.อินทสมานโคตตชาดก-ว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ.....

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันทรงปรารภ ภิกษุว่ายากรูปหนึ่ง ตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้

เรื่องภิกษุว่ายากนั้น จักมีแจ้งใน คิชฌชาดก นวกนิบาต

พระศาสดาตรัสกะภิกษุนั้นว่า ดูก่อนภิกษุแม้เมื่อก่อนเธอ ก็ไม่เชื่อฟังคำของบัณฑิตทั้งหลาย เพราะเธอเป็นผู้ว่ายาก จึง เหลวแหลกเพราะช้างตกมัน แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่า

ในอดีตกาลครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์
ครั้นเจริญวัยละเพศฆราวาส ออกบวชเป็นฤๅษี เป็นครูของเหล่าฤๅษี ๕๐๐ อาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศ
ในครั้งนั้นบรรดาศิษย์ดาบสเหล่านั้น ได้มีดาบสชื่ออินทสมานโคตร เป็นผู้ว่ายากไม่เชื่อฟังใคร ดาบสนั้นเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่ง พระโพธิสัตว์ได้ทราบข่าว จึงเรียกดาบสนั้นมาถามว่า เขาว่าเธอเลี้ยงลูกช้างไว้จริงหรือ ดาบสตอบว่าจริงขอรับอาจารย์ ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่ง แม่มันตาย *พระโพธิสัตว์พูดเตือนว่า ขึ้นชื่อว่าช้าง เมื่อเติบโต มักฆ่าคนเลี้ยง เธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลย* ดาบสกล่าวว่า ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าไม่อาจทิ้งมันได้ พระโพธิสัตว์กล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นเธอจักได้รู้เอง ดาบสเลี้ยงดูช้างนั้น ต่อมามันมีร่างกายใหญ่โต

คราวหนึ่งพวกฤๅษีพากันไปในที่ไกลเพื่อหารากไม้ และผลาผลในป่า แล้วพักอยู่ ณ ที่นั้น ๒ - ๓ วัน
ช้างก็ตกมัน รื้อบรรณศาลาเสียกระจุยกระจาย ทำลายหม้อน้ำดื่ม โยนแผ่นหินทิ้ง ถอนแผ่นกระดานแขวนทิ้ง แล้วเข้าไปยังที่ซ่อนแห่งหนึ่งยืนคอยมองดูทางมาของดาบส ด้วยหวังว่าจักฆ่าดาบสนั้นแล้วหนีไป ดาบสอินทสมานโคตรหาอาหารไว้ให้ช้างเดินมาก่อนดาบสทั้งหมด ครั้นเห็นช้างนั้น จึงเข้าไปหามันตามปกติ ครั้นแล้วช้างนั้นออกจากที่ซ่อนเอางวงจับดาบสนั้นฟาดลงกับพื้น เอาเท้าเหยียบศีรษะขยี้ให้ถึงความตาย แล้วแผดเสียงดังหนีเข้าป่าไป พวกดาบสที่เหลือจึงแจ้งข่าวนั้นให้พระโพธิสัตว์ทราบ

พระโพธิสัตว์กล่าวว่า ไม่ควรทำความคลุกคลีกับคนชั่ว
แล้วกล่าวคาถานี้ว่า:
บุคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่ว
ท่านผู้เป็นอริยะ รู้ประโยชน์อยู่ ไม่พึงทำความสนิทสนมกับอนารยชน
เพราะอนารยชนนั้นแม้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน ก็ย่อมทำความชั่ว
ดุจช้างผู้ทำลายดาบสอินทสมานโคตรฉะนั้น
บุคคลพึงรู้บุคคลใดว่า ผู้นี้เช่นเดียวกับเรา
ด้วยศีล ด้วยปัญญา และแม้ด้วยสุตะ
พึงทำไมตรีกับบุคคลผู้นั้นนั่นแหละ
เพราะการสมาคมกับสัตบุรุษนำมาซึ่งความสุขแท้

อรถกถาอธิบายความว่า

บุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมด้วยอำนาจตัณหา หรือความสนิทสนมด้วยความเป็นมิตร กับคนมักโกรธที่น่าชัง

ในบรรดาอริยะ ๔ จำพวก คืออาจารอริยะ ได้แก่อริยะในทางมารยาท ๑ ลิงคอริยะ อริยะในทางเพศ ๑ ทัสสนอริยะ อริยะในทางความเห็น ๑ ปฏิเวธอริยะอริยะในทางรู้แจ้งแทงตลอด ๑ บรรดาอริยะเหล่านั้น ในที่นี้ท่านหมายถึงอริยะประเภท อาจารอริยะ ผู้รู้จักประโยชน์ คือรู้จักผล ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ดำรงอยู่ในอาจาระ ไม่พึงทำความสนิทสนมด้วยอำนาจตัณหาหรือความสนิทสนมด้วยความเป็นมิตร กับคนที่มิใช่อริยะ คือคนทุศีลไม่มียางอายเพราะคนที่มิใช่อริยะนั้น แม้อยู่ร่วมกันนาน ก็มิได้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันนั้น ย่อมกระทำกรรมอันลามกเท่านั้น เหมือนช้าง ฆ่าอินทสมานโคตรดาบส

พึงรู้จักบุคคลใดว่า ผู้นี้เหมือนเราโดยศีลเป็นต้น พึงกระทำไมตรีกับบุคคลนั้นเท่านั้น การสมาคมกับด้วยสัตบุรุษย่อมนำความสุขมาให้

พระโพธิสัตว์สอนหมู่ฤๅษีว่า ธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยาก ควรศึกษาให้ดี แล้วให้จัดการเผาศพอินทสมานโคตรดาบส เจริญพรหมวิหาร ได้เข้าถึงพรหมโลก

พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าอินทสมานโคตรในครั้งนั้น ได้เป็นภิกษุสอนยากนี้ในครั้งนี้ ส่วนครูประจำคณะได้เป็นเราตถาคตนี้แล

---
จบ อินทสมานโคตรชาดก


--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 RSS ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 19th January 2020 - 02:51 PM