IPB

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

ขอฉันทามติในการจัดสร้าง พระกศปมหาฤาษีรุ่น 2 คะ
momo
โพสต์ Oct 20 2012, 09:15 PM
โพสต์ #1


ออกญา
****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 211
เป็นสมาชิกเมื่อ : 26-October 10
หมายเลขสมาชิก : 521เรียน ประธานสภาบุญ และ สมาชิกสภาบุญทุกท่านน

เนื่องจาก พระกศปมหาฤาษีรุ่นแรก ที่คุณอาอำพลจัดสร้างขึ้นมีจำนวนไม่มากซึ่งปัจจุบันแทบจะหาไม่เจอ และการจัดสร้างพระกศปมหาฤาษียากที่ใครจะกล้าสร้างและเสก จึงจัดเสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อขอฉันทามติในการจัดสร้าง พระกศปมหาฤาษีรุ่น 2 ไว้บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อร่วมทำบุญถวายวัตถุมงคลให้แก่วัดเพื่อการกุศล ตามกติกาของสภาบุญ สมาชิกสภาบุญจะได้มีวัตถุมงคลดี เจตนาการสร้างดีและบริสุทธิ์ ไว้บูชาในราคาทุนและได้ร่วมทำบุญอีกด้วย

พระกศปมหาฤาษี หรือ พระกศยปมหาฤษี หรือ พระประชาบดี ท่านเป็นหนึ่งในเจ็ดมหาฤาษีของโลก เรียกว่าสปตะฤาษีหรือฤาษีผู้ยิ่งใหญ่7ตน ในคัมภีร์ศตปถพราหมณะ ระบุชื่อว่า 1.โคตม 2.ภัทรวาช 3.วิศวามิตร 4.ชมทัศนี 5.วศิษฐ์ 6.กัศยป และ 7.อัตริ ท่านเป็นพระประชาบดีที่ยิ่งใหญ่ของโลก เป็นผู้ให้กำเนิดมวลมนุษย์เเละเทพเทวะทั้งปวง

พระฤาษีองค์นี้ยิ่งใหญ่ในตบะฌาณทรงศักดิ์และทรงสิทธิ์เหนือเทพทั้งมวล พระองค์มีที่สถิตอยู่ที่เขาเหมกูฎบรรพตเป็นผู้แต่งโศลกต่าง ๆ ในคัมภีร์ฤคเวทเป็นอันมาก แต่งพระเวทอื่นๆบางตอนด้วย ว่ากันว่าพระกศปมหาฤาษีองค์นี้ยังเป็นพระอาจารย์ที่สอนศิลปะศาสตร์แก่ปรศุราม (รามสูร) และพระรามจันทร์(พระราม) อีกด้วย

ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเทพเทวดา มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงได้รับการขนานพระนามว่า พระเทพบิดร
พระกศปมหาฤาษี มีอัครมเหสีชื่อ พระอทิติ และมีมเหสีฝ่ายซ้าย (องค์รอง) คือ นางทิติ แล้วก็มีชายาอีก 12 องค์ บางตำราก็ว่ามี 13 องค์

พระกศปมหาฤษี หรือกัศปเทพบิดร มีโอรสอยู่มาก เช่น

พวกอาทิตย์ทั้ง 8 คือ สุริยาทิตย์, วรุณาทิตย์, มิตราทิตย์, อรยมนาทิตย์, ภคาทิตย์, องศาทิตย์, อินทราทิตย์ และธาตราทิตย์ โดยเป็นโอรสที่เกิดกับนางอทิติอัครมเหสี และอีกองค์หนึ่งที่สำคัญมากคือ พระวามน ซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารปางที่ 5 โดยเกิดกับพระนางอทิติเช่นกัน

ส่วน ครุฑ และพระอรุณ นั้นเกิดกับ นางวินตา อันว่าครุฑบุตรของพระกศปมหาฤาษีที่หมายถึงนั้น ไม่ใช่ครุฑธรรมดาสามัญทั่วไป แต่เป็นพญาครุฑที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์ เป็นครุฑที่ชนะพระอินทร์มีอานุภาพเสมอด้วยพระนารายณ์เป็นเจ้า

นาค 1000 องค์ เกิดกับนางกัทรุ โอรสองค์โต คือ พญาอนันตนาคราช

พระมารุต (ลม) และแทตย์ (อสูรพวกหนึ่ง) เกิดกับนางทิติ พระมารุตหรือพระพายที่เป็นบิดาของหนุมานและภีมะ ก็เป็นบุตรของพระองค์

ทานพ(อสูรพวกหนึ่ง) เกิดกับนางทนุ

ปีศาจ(เป็นผี มีฐานะต่ำกว่ารากษสและอสูร) เกิดกับนางโกรธศา

รกศป หรือ กัสสป มีความหมายเดียวกันคือ แปลว่า ผู้มีฟันดำ ชื่อนี้มีผู้ใช้กันมาก พระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 ก็มีชื่อนี้ รวมทั้งพระอรหันต์สาวกองค์แรกที่เป็นประธานในการทำสังคายนาครั้งแรกก็ชื่อ นี้ (พระมหากัสสป) ทั้งยังเป็นผู้สร้างพระธาตุพนม ตั้งแต่ พ.ศ. 8 อีกด้วย

หากมองดีๆแล้วพระกศยปเทพบิดร ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นระบบโครงสร้างของจักรวาลก็ไม่ผิด ด้วยว่าท่านมีตบะที่สะสมมานานเป็นที่เคารพเเละยำเกรงต่อทุกสรรพชีวิต เพราะท่านเป็นปฐมบิดา

ท่านเป็นฤาษีที่อยู่สูงเเละมีความสำคัญมาก หากแต่ไม่ค่อยมีผู้ใดกล่าวถึงเเละไม่ค่อยกล้าสร้างท่านกันมากนัก มีฤทธิ์พุทธคุณดีเลิศเรื่องความเมตตาถึงขั้นมหาเสน่ห์เลยทีเดียว (เพราะท่านมีภรรยามาก) ซึ่งปัจจุบันโลกของเรามีการแข่งขันกันสูงในทุกๆด้าน การค้าขาย การติดต่อเจรจาใดๆ ถ้าได้รับความเมตตาแล้ว ก้อเรียกว่า มีชัย ไปกว่าครึ่งแล้ว

คุณอาอำพลจัดสร้างพระกศปมหาฤาษีรุ่นแรก โดยมีหลวงปู่ทองสาที่เสกวัตถุมงคลได้ขลังแบบบินเดี่ยวไม่แพ้ใครในยุคนี้ ปลุกเสกให้อย่างเข้มขลัง จนหลวงปู่ออกปากเองว่า "เมตตาหลวง" ทำให้พระกศปมหาฤาษีรุ่นแรกมีประสบการณ์ หายาก และราคาก็ไปไกลมากแล้ว เชื่อว่า พระกศปมหาฤาษีรุ่น 2 ถ้ามีการจัดสร้างขึ้นก็จะเข้มขลังไม่แพ้รุ่นแรกแน่นอน

งานบุญครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านประธานสภาบุญและท่านสมาชิกสภา
บุญทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งโอกาสที่จะจัดสร้างพระกศปมหาฤาษีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก จึงขอเสนอเพื่อขอฉันทามติต่อท่านประธานและสมาชิกสภาบุญทุกท่านว่าควรจัดสร้างตามที่ก
ล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นมาในกระทู้
นี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความเคารพ

ถ้าโครงการนี้ได้รับการเห็นชอบให้จัดสร้าง วัตถุมงคลนี้จะถูกจัดสร้างโดยสภาบุญ ตามกฏกติกานี้
http://forum.ampoljane.com/index.php?showtopic=687


ขอเชิญลงขันสร้างพระกศปมหาฤาษี รุ่น 2 ถวายหลวงปู่ทองสา วัดป่าจิตตวิทยาราม หนองคาย

หลวงปู่ทองสา เมตตาอธิษฐานจิต

พระกศปมหาฤาษี รุ่น 2 ลอยองค์ ขนาดห้อยคอ เนื้อโลหะผสม ร่วมบุญ องค์ละ 40 บาท

เนื้อเงิน ร่วมบุญ องค์ละ 670 บาท

ค่าจัดส่ง 100 บาท


ทุกท่านสามารถร่วมบุญโดยไม่จำกัดจำนวน โดยยอดจองครึ่งหนึ่งจะถูกนำไปถวายวัด และท่านจะได้รับพระกลับไปจำนวนครึ่งหนึ่ง แต่ท่านสามารถ
ถวายวัดมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดจองได้ เช่น

ท่านจองพระ 20 องค์ อาจขอรับ 5 องค์ ถวายวัด 15 องค์ก็ได้ แต่ขอรับมากกว่าครึ่งของยอดจอง คือ มากกว่า 10 องค์ขึ้นไปไม่ได้ ถ้าท่านไม่ระบุ
จำนวนที่ขอรับกลับเท่าไหร่และถวายจำนวนเท่าไหร่ ทางสภาบุญจะดำเนินการตามกติกา 50:50

(ผู้ที่ต้องการเนื้อเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกในการร่วมสร้างพระกศปมหาฤาษีรุ่น 2 ไม่ต้องแบ่งถวายตามกติกา 50:50)

ขันบุญนี้ปิดให้ร่วมบุญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดการโอนเงินวันสุดท้าย ทั้งเนื้อเงินและเนื้อโลหะผสม วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556


น้ำหนักเงิน 19 กรัม (อ่อนแก่นิดหน่อยเป็นบางองค์)

ราคาเงินกรัมละ 29.84บาท ปัดเป็น 30 บาท (ราคาเนื้อเงิน วันที่ 13 ก.พ.56)

30x19+ค่าเท100 = 670 บาท

(ช่วงที่รอรวบรวมปัจจัยไปชื้อเนื้อเงิน<silver> ราคาส่วนต่างเนื้อเงิน ท่านผู้เฒ่าใจดีแห่งบ้านห้วยไผ่ออกให้คะ)


ราคาเงิน ณ ชั่วโมงนี้

http://kpt.in.th/silverprice.phpโอนปัจจัยลงขันทำบุญสร้างพระกศปมหาฤาษี รุ่น 2 ที่

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาวารินชำราบ

ชื่อบัญชี นายอำพล เจนคูณทองคำใบ

เลขที่บัญชี 168 - 2 - 31507 - 1

ส่งข้อความแจ้งการโอนที่ 081-977-0207


และแจ้งโอนพร้อมชื่อ ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง ที่หน้าเวปบอร์ดด้วยนะคะ กรุณาระบุ ลำดับที่การจอง วัน เวลา ที่โอน จำนวนเงินด้วยนะคะ (เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และอัพเดตข้อมูล เพราะยอดตรงกันหลายท่าน)

งานนี้ของสภาบุญเป็นงานบุญส่งท้ายปีเก่า ร่วมทำบุญสร้างวัตถุมงคลถวายวัดกันคะ เพื่อรับสิ่งดีๆในปีใหม่ที่จะมาถึง

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญ โพสต์ยอดจองได้ในกระทู้นี้เลยคะ

สรุปยอดจองวันที่ 13 ก.พ. 2556 เวลา 12.41 น. เนื้อโลหะผสม 5,277 องค์ (รับคืน 2,597 องค์ ถวาย 2,680 องค์) เนื้อเงิน 90 องค์
ถ้าท่านใดประสงค์จะร่วมบุญครั้งนี้ แต่มีปัญหาโพสต์ไม่ได้ pm ยอดจองมาได้คะ จะลงยอดจองในกระทู้ให้คะ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
40 หน้า V   1 2 3 > »   
Start new topic
คำตอบ (1 - 19)
tek
โพสต์ Oct 20 2012, 10:21 PM
โพสต์ #2


ออกญา
****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 437
เป็นสมาชิกเมื่อ : 6-June 09
จาก : กทม.
หมายเลขสมาชิก : 63ขอยกมือสนับสนุนให้จัดสร้างครับ

(ให้ครูบาอาจารย์ท่านใดอธิฐานจิต และจะถวายวัดไหนคงต้องให้คุณอาอำพล และเพื่อนสมาชิกทุกท่านเสนอแนะ)

rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif


--------------------
ไอน์สตน์ : ผมชื่นชมการแสดงของคุณที่สากลมาก คุณไม่พูดอะไรเลย แต่ทั้งโลกก็เข้าใจ

ชาลี : คุณน่าทึ่งมากกว่า คนทั้งโลกชื่นชมคุณ ทั้งๆที่ไม่เข้าใจว่า คุณพูดอะไร
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one
โพสต์ Oct 21 2012, 05:15 AM
โพสต์ #3


ออกญา
****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 203
เป็นสมาชิกเมื่อ : 22-October 09
หมายเลขสมาชิก : 174เห็นด้วยครับ biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
เปียกปูน
โพสต์ Oct 21 2012, 05:42 AM
โพสต์ #4


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 761
เป็นสมาชิกเมื่อ : 5-June 09
หมายเลขสมาชิก : 58ขณะนี้หลวงปู่ทองสาอาพาธ เข้าโรงพยาบาลไหนไม่ทราบ อาอำพลกำลังสืบหา ด้วยไม่มีเบอร์โทรฯใครอื่น นอกจากเบอร์หลวงปู่
แต่โทรฯแล้วโทรฯอีกก็ไม่ติด หลวงปู่คงปิดเครื่องระหว่างอยู่โรงพยาบาล

ยังไงก็ตาม..เห็นว่าองค์เสกหลักๆก็คือหลวงปู่ทองสานั่นเอง

เรื่องของพระมหาฤษีกศป อยู่ที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้ฮะ
เชิญท่านที่ยังไม่เคยอ่าน โปรดสละเวลาสักเล็กน้อยเพื่ออ่านด้วย

http://www.ampoljane.com/index.php?option=...4&Itemid=81


--------------------
ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักไม่อบรมกายไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา
ภิกษุเถระก็จักเป็นผู้มักมาก มีความประพฤติย่อหย่อน เป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิด ทอดธุระในความสงัด
จักไม่ปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ
ประชาชนรุ่นหลังก็จักถือเอาภิกษุเหล่านี้เป็นเยียงอย่าง เพราะเหตุดังนี้แล
การลบล้างวินัยย่อมมีการลบล้างธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคตข้อที่5 นี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในกาลบัดนี้
แต่จักบังเกิดในการต่อไป ภัยข้ออันนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ไว้ ครั้นแล้วพึงพยายาม เพื่อละภัยนั้น
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prigtai
โพสต์ Oct 21 2012, 06:44 AM
โพสต์ #5


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 2,524
เป็นสมาชิกเมื่อ : 29-May 09
จาก : NO HORISON
หมายเลขสมาชิก : 6คุณmomo มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนขะรับ

หากอยู่พระนครหรือแถบภาคกลางก็น่าจะง่าย
ผมเคยได้รับอนุญาตจากหลวงพี่เจ้าอาวาสวัดหนึ่งแถวๆทางไปอยุธยา อนุญาตให้สร้างฤษีได้

รับปากท่านไว้ว่าจะทำไปถวาย แต่ท่านอาไม่ค่อยมีคิวว่าง เรื่องก็เลยยังเงียบเฉยมาจนบัดนี้

ถึงตอนนี้หากคุณmomoไม่ขัดข้อง นำถวายที่วัดนี้ก็ได้
ท่านเป็นพระหนุ่มกำลังปรับปรุงพัฒนาวัด ด้วยกำลังเล็กๆของท่าน

วัดถูกปล่อยปละละเลยมานาน จนกระทั่งท่านได้เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงได้เริ่มปรับปรุงพัฒนา

ปีที่แล้วน้ำเข้าถึงเช่นกัน

ชื่อว้ดสง่างาม หลวงพี่สำราญเจ้าอาวาสขะรับ

หากคุณmomoมีวัดที่หมายตาไว้แล้วก็บ่เป้นหยังขอรับ

--------------------
เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มาก แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ
มนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก
เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันทำ


หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล


Go to the top of the page
 
+Quote Post
momo
โพสต์ Oct 21 2012, 11:11 AM
โพสต์ #6


ออกญา
****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 211
เป็นสมาชิกเมื่อ : 26-October 10
หมายเลขสมาชิก : 521QUOTE(prigtai @ Oct 21 2012, 06:44 AM) *
คุณmomo มีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนขะรับ

หากอยู่พระนครหรือแถบภาคกลางก็น่าจะง่าย
ผมเคยได้รับอนุญาตจากหลวงพี่เจ้าอาวาสวัดหนึ่งแถวๆทางไปอยุธยา อนุญาตให้สร้างฤษีได้

รับปากท่านไว้ว่าจะทำไปถวาย แต่ท่านอาไม่ค่อยมีคิวว่าง เรื่องก็เลยยังเงียบเฉยมาจนบัดนี้

ถึงตอนนี้หากคุณmomoไม่ขัดข้อง นำถวายที่วัดนี้ก็ได้
ท่านเป็นพระหนุ่มกำลังปรับปรุงพัฒนาวัด ด้วยกำลังเล็กๆของท่าน

วัดถูกปล่อยปละละเลยมานาน จนกระทั่งท่านได้เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงได้เริ่มปรับปรุงพัฒนา

ปีที่แล้วน้ำเข้าถึงเช่นกัน

ชื่อว้ดสง่างาม หลวงพี่สำราญเจ้าอาวาสขะรับ

หากคุณmomoมีวัดที่หมายตาไว้แล้วก็บ่เป้นหยังขอรับ
ภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะ

พระอาจารย์สำราญ วัดสง่างาม บางไทร เคยได้อ่านเกี่ยวกับเบี้ยแก้ของท่านคะ

ไม่ได้มีวัดที่หมายตาไว้แล้วหรอกค่ะ เพียงแต่ใช้สิทธิ์สมาชิกสภาบุญเสนอโครงการขึ้นมา

หากมีมติจากเพื่อนสมาชิกให้สภาบุญจัดสร้าง ครูบาอาจารย์ที่อธิษฐานจิต และจะถวายวัดใดก็แล้วแต่

คุณอาอำพลและเพื่อนสมาชิกค่ะ

( แอบหวังเล็กๆ ว่าอยากทำบุญกับหลวงปู่ทองสาและหวังให้พระกศปมหาฤาษีรุ่น2 ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ทองสาอธิษฐาน

จิตเหมือนที่ท่านได้อธิษฐานจิตรุ่นแรกไว้ค่ะ )

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ผีน้อย
โพสต์ Oct 21 2012, 09:34 PM
โพสต์ #7

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 14
เป็นสมาชิกเมื่อ : 17-October 12
หมายเลขสมาชิก : 980เห็นด้วยครับ พระอาจารย์สำราญ วัดสง่างามเคยได้อ่านเรื่องของท่านครับ สนับสนุนครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nutza
โพสต์ Oct 22 2012, 01:56 PM
โพสต์ #8


คุณหลวง
**

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 59
เป็นสมาชิกเมื่อ : 19-August 12
หมายเลขสมาชิก : 953เห็นด้วยครับอยากใ้หมีการจัดสร้างครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prigtai
โพสต์ Oct 22 2012, 05:16 PM
โพสต์ #9


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 2,524
เป็นสมาชิกเมื่อ : 29-May 09
จาก : NO HORISON
หมายเลขสมาชิก : 6

กศปมหาฤษี เข้าใจว่าจะมีการสร้างขึ้นมาบ้างพอสมควร ในที่อื่น
แต่รูปแบบอาจจะต่างกันไปตามความเข้าใจหรือความถนัดคุ้นเคยของผู้สร้าง

ท่านผู้เฒ่าอำพล เจน ท่านเป็นผู้มีกริยาและจริยาในรูปแบบสบายๆและมีความอารีย์อยู่เป็นนิตย์
ฤษีกศปะรุ่นแรกในสายนี้จึงได้มีรูปล้กษณะออกมาแนวสบายๆและร่าเริงดั่งที่เห็น

รุ่นแรกต้องเป็นเนื้อโลหะจึงจะคงรูปลักษณ์ที่ถาวรอย่างนั้นได้ยาวนาน
เนื้อว่านทำไม่ได้ในยุคนั้น ด้วยอริยาบทที่เห็นในแบบโลหะ หากนำไปสร้างเป็นเนื้อว่านด้วย ความคงทนจะเป็นเพียงความฝัน

ไม่อาจจะทำใจให้เชื่อว่าเนื้อว่านจะถาวรอยู่ในอริยาบทเยี่ยงนั้นได้นาน อย่างที่หวัง
รุ่นแรกจึงมีเพียงเนื้อโลหะ

รุ่นต่อมาคือรุ่นนี้ในนามของมหาฤษีกศปะ ไม่ทราบว่าจะสร้างเป็นเนื้ออะไร

หากสร้างทั้ง 2 เนื้อ คือเนื้อว่านและเนื้อโลหะ ก็ต้องมาคอยลุ้นกันต่อไป
กศปมหาฤษีรุ่น 2 ในสายนี้จะมีลักษณะเช่นไร

...
...


อืมมม...ต้องคอยลุ้นอยู่ร่ำไปสำหรับความหมายของคนบ้านห้วยไผ่ คุณอาอำพล เจน
--------------------
เราเกิดเป็นมนุษย์มีความสูงศักดิ์มาก แต่อย่านำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ
มนุษย์ของเราจะต่ำลงกว่าสัตว์ และจะเลวกว่าสัตว์อีกมาก
เวลาตกนรกจะตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันทำ


หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล


Go to the top of the page
 
+Quote Post
chi
โพสต์ Oct 22 2012, 09:55 PM
โพสต์ #10


คุณพระ
***

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 116
เป็นสมาชิกเมื่อ : 31-May 09
หมายเลขสมาชิก : 39ขอเป็นอีกเสียงครับ ในการจัดสร้างรุ่น 2
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jeab
โพสต์ Oct 23 2012, 11:39 AM
โพสต์ #11


ออกญา
****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 399
เป็นสมาชิกเมื่อ : 24-August 10
จาก : จ.สมุทรปราการ
หมายเลขสมาชิก : 478
เห็นด้วยอีกหนึ่งเสียงครับ ในการจัดสร้างรุ่น 2 ครับ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dech
โพสต์ Oct 23 2012, 04:31 PM
โพสต์ #12


คุณพระ
***

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 127
เป็นสมาชิกเมื่อ : 26-May 12
จาก : ยโสธร
หมายเลขสมาชิก : 892เห็นด้วยอีกเสียงครับ laugh.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
โอ-อรรถพล
โพสต์ Oct 23 2012, 05:48 PM
โพสต์ #13


ออกญา
****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 258
เป็นสมาชิกเมื่อ : 18-September 09
จาก : ตักสิลานคร
หมายเลขสมาชิก : 132สนับสนุนอีกเสียงขอรับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pong
โพสต์ Oct 23 2012, 10:36 PM
โพสต์ #14


คุณหลวง
**

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 59
เป็นสมาชิกเมื่อ : 12-September 09
หมายเลขสมาชิก : 130เห็นด้วยอีกหนึ่งเสียงครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
momo
โพสต์ Oct 24 2012, 11:49 AM
โพสต์ #15


ออกญา
****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 211
เป็นสมาชิกเมื่อ : 26-October 10
หมายเลขสมาชิก : 521ขออนุญาตินำประสบการณ์ พระกศปมหาฤาษี ของคุณพริกไทยที่เขียนไว้ที่เวปสวนขลังเมื่อ ปี2554 มาลงให้อ่านระหว่างรอ
ปู่เมตตามาก ไปไหนก็มีคนดูแลเทคแคร์ ของฝากมีไม่ขาด

คำตอบพริกไท
โพสต์ May 8 2011, 12:44 AMโพสต์ #2

Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : คนเฝ้าสวน
โพสต์ : 3,005
เป็นสมาชิกเมื่อ : 14-March 11
หมายเลขสมาชิก : 2,966

มาดูอิทธิบารมีของหลวงปู่ทองสาที่ท่านอธิษฐานจิตลงสู่วัตถุมงคลกันต่อครับ
คราวนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับผมเอง อย่างที่เกริ่นเอาไว้

.......................................

ในจำนวนหลายๆครั้งที่มีโอกาสได้มาคารวะเยี่ยมเยียนท่านผู้เฒ่าใจดีแห่งบ้านห้วยไผ่ ก็อาอำพลนี่แหละครับ
หนึ่งในหลายครั้งนั้นคุณอาอำพลได้เมตตามอบพระมหาฤษีกศปให้ 1 องค์

เคยแต่อ่านเรื่องราวในงานของอาอำพลไม่เคยคิดว่าจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของแต่อย่างใด
เพราะเป็นของที่สร้างเอาไว้นานแล้ว ไม่คิดว่าจะมีหลงเหลืออยู่
เมื่อได้มาจึงต้องบอกว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย 

ต้องบอกอย่างนั้นก็เพราะกศปมหาฤษี ไม่ใช่นึกอยากจะได้ก็ต้องได้ 
ไม่มีหรอกครับหาไปเถอะ หาเจอก็ลำบากใจที่จะไต่ถาม ตัดใจถามไปก็วังเวงทุกทีที่ได้ยินคำตอบ

แต่จู่ๆมหาฤษีกศปท่านก็มาโปรด ดีใจซะเก็บอาการไม่อยู่นั่นแหละ
เที่ยวโพนทนาบอกชาวบ้านเค้าไปทั่ว ดีใจถึงอย่างนั้น
ใครไม่ดีใจก็ต้องบอกว่าบ้าแหละครับ สร้างไม่ถึง 300 องค์

รุ่นแรกของหลวงปู่ทองสาเชียวหนา

ได้มาก็นำไปเลี่ยมพาสติกกันน้ำทันทีี่ที่กลับถึงพระนคร เห่อมากอยากแขวนเต็มที่ว่างั้นเถอะ
เลี่ยมเสร็จก็ได้แขวนสมใจ ความดีใจและศัทธามีมากก็เลยแขวนโชว์ แบบแขวนกับสร้อยคอแต่เอาออกมาโชว์ไว้นอกเสื้อ

ก่อนแขวนก็ไม่ได้อาราธนาอะไรเป็นพิเศษ 
หยิบพระใส่มือพนมยกท่วมหัวบอกหลวงปู่รักษาลูกด้วยเท่านั้น บอกเท่านั้นจริงๆ แล้วก็สวมสร้อยคอออกจากบ้าน

เริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกันในระยะแรกๆ เพียงแต่ไม่ค่อยได้สังเกตุ

พวกที่ทำงานเริ่มทัก มีอะไรดีสาวๆเหลียวตามตลอด นึกว่าเพื่อนแซวเล่น 
ด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์สุดขีดแบบเกินพอดี ทำให้ไม่คิดอะไรมาก เฉยๆอยากแซวก็แซวไป ไม่ซีเรียส

จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนชวนเข้าก๊วนวงอดิเรกยามเย็นหลังเลิกงาน อยู่ว่างๆก็เลยไป
ก็เพลินอยู่ในวงอดิเรกจนได้เวลาต้องแยกย้าย เสียงเพื่อนคนหนึ่งพูดสำเนียงแบบลิ้นพันกัน ขณะรอเช็คบิล

"ให้ไอ้โจ้จ่ายติ๊บคนเดียว"
คนอื่นเงียบ ไม่ว่าอะไร แต่ผมไม่ยอมเงียบหรอกเรื่องอะไร กินด้วยกัน กินเท่ากัน กินเหมือนกัน กินพร้อมกัน
ผมเสียอีกที่ควรจะจ่ายน้อยในการเฉลี่ย เพราะผมผสมน้ำ ส่วนเพื่อนผสมโซดาทุกคน

"เรื่องอะไรวะ...ก็จ่ายด้วยกันนี่แหละให้กูจ่ายคนเดียวได้ไง"
"ทำไมจะไม่ได้ มึงถามทุกคนดู"

ผมหันไปมองเพื่อนอีก 3 คนทุกคนพูดเหมือนกันหมด
"ใช่...มึงจ่ายติ๊บคนเดียวถูกแล้ว"
"อ้าว..."
"มึงไม่ต้องมาอ้าว...เค้าเสริฟมึงคนเดียวมึงไม่เห็นเรอะ"
"หึ...กูไม่เห็น ไม่ได้สังเกตุ"
"เหล้าพวกกูหมดแก้ว กว่ามันจะมารินให้ ต้องรอให้แก้วของมึงหมดก่อน มันถึงจะรินให้ พวกกูต้องรินกินกันเอง
แต่ของมึงแค่พร่องเกินครึ่งแก้ว มัน 4 คนแย่งกันชง แทบจะตีกันตาย ตอนส่งอาหารมันก็ส่งให้มุมของมึงมุมเดียว
โดยไม่สนใจพวกกูเลย เพราะฉนั้นมึงจ่ายติ๊บเด็กเสริฟคนเดียวพวกกูไม่เกี่ยว"
"ได้ไง...พวกมึงก็เว่อร์กูไม่เห็นว่ามันตีกันตรงไหน เห็นเสริฟให้พวกมึงเหมือนกัน" ผมเถียงทั้งที่ไม่ได้สังเกตุจริง
"แล้วพวกมึงทุกตัวกะกู มึงลองมองแล้วนึกดูซิ ถ้ามึงเป็นเด็กพวกนั้นมึงจะเอาใจใคร กูนี้ 100 กว่าโลแล้วนะโว้ย 
พวกมึง 4 คนรวมกันน้ำหนักยังไม่ถึงกูเลย เพราะฉนั้นอย่ามั่ว มุมไหนของใครคนนั้นก็จ่าย"

ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะร้านที่ไปนั่งเค้าจะมีเด็กเสริฟประจำโต๊ะ โต๊ะเล็กก็ 1 คน โต๊ะใหญ่ก็เพิ่มจำนวนตามความเหมาะสม
โต๊ะที่พวกผมนั่งมีเด็กเสริฟประจำ 2 คน อีก 2 คนที่เพิ่มมายืนว่างอยู่โต๊ะข้างๆ 
เพื่อนก็เลยเรียกให้มาคอยเติมเหล้าเสริฟอาหารคนละมุม ครบทั้ง 4 มุม ดูเท่ห์ดี
แต่ผมไม่เท่ห์ด้วยหรอก จ่ายติ๊บคนเดียว อันตรายต่อการเป็นขี้ปากในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน เพราะฉนั้นผมจึงไม่ยอม

เถียงกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเด็กเสริฟทั้ง 4 คนเดินกลับมาจากการไปรวมบิลทั้งหมด 

เรื่องมันเริ่มจะมีเค้าก็ตอนนี้แหละ

สาวๆหน้าแฉล้มทั้ง 4 คนพร้อมใจกันเดินมายื่นบิลให้ผมคนเดียว เพื่อนร่วมโต๊ะก็ขำเป็นที่ถูกใจกันไป
ผมรับมาก็ยื่นให้หัวโจกที่เป็นตัวตั้งตัวตีต่ออีกที 
มันรับไปทั้งยิ้มๆนั่นแหละ แล้วมันก็ยื่นคืนกลับมาพร้อมเงินในถาดสแตนเลส
ถึงตรงนี้ผมพูดทันที
"มึงก็เอาให้เด็กมันไปสิ เสือกยื่นมาให้กูอีกทำไม"

เพื่อนไม่พูดอะไร มันพยักหน้าให้หันไปมองข้างหลัง ปรากฏว่าเด็กเสริฟทั้ง 4 คนยังยืนอยู่ที่เดิมข้างๆที่ผมนั่งอยู่ 
บอกให้เดินอ้อมไปเก็บเงิน เจ้าหล่อนยังย้อนมาอีกว่า 
"พี่ก็รับมาให้หนูหน่อยสิ"

คราวนี้เพื่อนทั้ง 4 คนหัวเราะแบบไม่เกรงใจใครเลย พร้อมกับบอกว่า"มึงจ่ายติ๊บซะดีๆ เห็นมั๊ย"

ถึงลานจอดรถก่อนแยกย้าย
"ว่าแต่ว่ามึงมีอะไรดีวะ"
"ตี...นนี่ไง" ติ๊บคนละ 100 บาท 4 คนก็ 400 บาท ต้องจ่ายคนเดียวเลยตอบไปอย่างนั้น

เดือนต่อมาไปอีก ก็เป็นแบบเดิมอีก แต่คราวนี้โดนแค่ 2 คน


ต่อมาเริ่มมีของฝากจากคนแปลกหน้ามาถึงมือบ่อยๆ
ถามไปก็ได้ความว่าบรรดารูมเมดหรือแม่บ้านของแต่ละฟลอร์เค้าฝากมาให้ ก็เพลินดี

ทั้งๆที่บางคนไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนก็มี

......................................

นี่บางส่วน เดี๋ยวมีมาเล่าอีก คราวนี้คุณพี่บ๊อบ พี่ชายใจดีแห่งศรีย่านถึงกับออกปาก
"โจ้ เอ็งมีอะไรดีๆก็บอกกันบ้าง"

............................................ด้วยรัก...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
momo
โพสต์ Oct 24 2012, 12:01 PM
โพสต์ #16


ออกญา
****

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 211
เป็นสมาชิกเมื่อ : 26-October 10
หมายเลขสมาชิก : 521ประสบการณ์ พระกศปมหาฤาษี ของคุณพริกไทย เขียนไว้ทีเวปสวนขลัง ปี 2554 ตอนที่ 2


คำตอบพริกไท
โพสต์ May 10 2011, 09:33 PMโพสต์ #32

Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : คนเฝ้าสวน
โพสต์ : 3,005
เป็นสมาชิกเมื่อ : 14-March 11
หมายเลขสมาชิก : 2,966อิทธิบารมีของหลวงปู่ทองสาที่แผ่ลงสู่กศปมหาฤษีต่อครับ

.....................................

หลังจากเริ่มแขวนกศปมหาฤษีติดตัว ก็เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆมากขึ้นเรื่อย
เริ่มมีเสียงทักแบบที่ไม่คาดคิดจากคนที่ไม่คิดว่าจะทัก
เริ่มมีโทรฯเบอร์แปลกๆโทรฯมาชวนคุย แล้วก็บอกว่าโทรฯผิด
เริ่มมีของฝากมาวางบนโต๊ะทำงาน โดยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ
เริ่มมีคนแปลกหน้ายิ้มให้ เข้ามาทักทาย ชวนคุยอยู่ตลอดเวลา
และอีกหลายๆอย่างที่เริ่มจะเกิดขึ้นกับตัวเอง

แต่ทั้งหมดทั้งหลายปวงมันไปข้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามซะมาก
ขนาดรถจอดติดไฟแดงที่สี่แยกคลองเตย ยังมีสาวๆขี่มอเตอร์ไซค์มาเคาะกระจกถามทางเฉยเลย
ถามแล้วก็ชวนคุยอยู่อย่างนั้น จนได้สัญญานไฟเขียว ถึงได้ยอมแยกย้าย

แปลกไหมครับ สำหรับผมแปลกมาก คนอื่นอาจจะไม่แปลก เพราะมีรถยนต์ขับสาวๆก็อยากคุยด้วย

ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ ก่อนที่จะมีกศปมหาฤษีอยู่กับตัว
ขนาดสาวเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวท้ายรถเรา ลงไปดูว่าเจ้าเป็นอะไรบาดเจ็บมากน้อยยังไง 

ยังโดนมันด่าเฉยเลย หาว่าเราเบรคกระทันหัน ทำให้เจ้าคุมรถไม่อยู่ มาชนท้ายรถเรา

เออ เอากะมันสิ

ความจริงก็คือ ไม่ว่ารถคันหน้าจะเบรคยังไงจังหวะไหน คันหลังต้องคุมรถตัวเองให้อยู่ ในกฏหมายจราจรเค้ามีระยะห่างของรถในการขับขี่
นอกเหนือไปจากนั้น ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาท

หลังจากแขวนมหาฤษีกศปอยู่ระยะหนึ่งจนเริ่มมั่นใจแล้วว่าใช่แน่ๆ บารมีของท่านแน่ๆ คราวนี้ก็ติดตัวตลอดไม่เคยห่าง

คราวหนึ่งแวะไปหาคุณพี่บ๊อบที่ศรีย่าน ปิดร้านคุณพี่บ๊อบชวนไปกินข้าวต่อ เป็นร้านประจำของคุณพี่บ๊อบ
เด็กๆในร้านที่คุ้นเคยกับพี่บ๊อบกลับมาชวนผมคุยเป็นการเฉพาะ ไม่ยักชวนพี่บ๊อบคุย
เมนูสั่งอาหารก็ยื่นให้ผมสองเล่ม แล้วให้ผมยื่นส่งต่อให้พี่บ๊อบอีกที ทั้งที่เจ้าก็ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพี่บ๊อบกะผม
ร้านนี้อยู่แถวเกียกกาย ผมจำชื่อร้านไม่ได้ แต่ร้านนี้พี่บ๊อบ อาจารย์เบิ้ม ล้วนเป็นลูกค้าประจำมาก่อนยกเว้นผม เพิ่งไปเป็นครั้งแรก

อาหารก็อร่อยในแบบที่หลายๆคนชอบ
เด็กในร้านเป็นแบบเดินไปเดินมา ไม่อยู่ประจำโต๊ะ
เวลากับแกล้ม,น้ำหรือโซดาหมด ต้องเรียกหาจึงจะได้มา

วันนั้นต้องสั่งกับข้าวเพิ่มบ้่าง รวมทั้งน้ำและโซดา
เรื่องแปลกอยู่ตรงนี้ เวลาของหมดพี่บ๊อบเรียกสั่ง เด็กจะเอามาส่งให้ช้า พี่บ๊อบเลยบอกโจ้ลองสั่งบ้างสิ
ผมเรียกเด็กในร้านมาสั่งของ แป๊บเดียวไม่ถึง 3 นาทีของมาเต็มโต๊ะ พี่บ๊อบออกอาการงง ผมงงกว่า

หลังจากวันนั้นหากผมว่างตรงกันกับพี่บ๊อบ ผมก็มักจะแวะไปหาพี่บ๊อบเสมอ และจะไปในช่วงใกล้ๆปิดร้าน สะดวกดี
วันต่อมาเปลี่ยนร้าน ก็มีลักษณะคล้ายๆกัน
จนกระทั่งพี่บ็อบออกปาก "โจ้เอ็งมีอะไรดี" ผมก็โชว์กศปมหาฤษีให้ดู

เมื่อคราวทีึ่ต้องเดินทางไปจังหวัดอุบลฯก็เหมือนกัน
เอารถผมไปมีคุณพี่ไก่และคุณพี่บ๊อบเป็นผู้โดยสาร การเดินทางคราวนั้นมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นมากมาย จะได้เล่าในคราวต่อไปเมื่อมีโอกาส 
แต่เรื่องหนึ่งที่จะเล่าในคราวนี้ก็คือ เมื่อไปถึงตังเมืองอุบลแล้วได้ไปแวะหาข้าวรองท้องกันก่อนนอน

ไปร้านข้าวต้มในเมืองอุบลฯที่เห็นว่ามีลูกค้าหนาแน่น เข้าใจว่ารสชาติคงจะเป็นที่ยอมรับลูกค้าจึงหนาแน่นอย่างนั้น
การเดินทางทุกคนก็เต็มที่กับการแต่งตัว จะมาทำมอซอเหมือนอยู่บ้านตัวเองดูจะเป็นการไม่เหมาะ
คุณพี่บ๊อบก็เต็มที่อาเสี่ยแหงๆอยู่แล้ว คุณพี่ไก่ก็เต็มที่เสี่ยหนุ่มนักเดินทางอย่างแน่นอน
มีผมนี่แหละเสี่ยวกว่าเค้าเพื่อนว่างั้นเถอะ มอซอหาราศรีไม่เจอต่างจากคุณพี่ทั้ง 2 ท่านเยอะ แถมนั่งอยู่ในตำแหน่งหลังพวงมาลัยด้วย 
ใครเห็นสภาพของผมในขณะนั้น ต้องนึกไปในทางเดียวกันแน่ๆ คนขับรถ

มีโอกาสได้เป็นพระเอกก็ตอนนั่งในร้านข้าวต้มนี่แหละ
เพราะเด็กในร้านข้าวต้มเข้ามาทักทายเชื้อเชิญให้นั่งเรียบร้อยดีแล้ว

น้องๆก็พร้อมใจกันหันหน้ามาถามผมอย่างกับว่า ถ้าไม่เอาใจไอ้หมอนี่อาจจะมีโอกาสเสียลูกค้าได้ง่ายๆอะไรประมาณนั้น
บรรยากาศกลับเข้าสู่สภาพเดิมเหมือนที่กรุงเทพฯ เด็กเสริฤคอยมาถามมาดูแลว่าขาดเหลืออะไร อยู่มุมเดียว มุมที่ผมนั่ง

ขาดเหลืออะไรพี่บ๊อบกะพี่ไก่จะบอกผมแทนบอกน้องๆที่มาคอยเสริฟ

บางคนแค่เดินคว้าแก้วไปชงซ้ำก็ทำ ทั้งๆที่เพิ่งชงไปหมาดๆ โดยที่ผมยังไม่ทันกินสักจิบ

ทุกคนก็นั่งยิ้มกันทั่วหน้า

บ่อยครั้งเข้าพี่บ็อบถึงกับแซว
"ของเค้าดีจริงๆ"

นี่เป็นบางส่วนของอิทธิบารมีจากกศปมหาฤษีที่ได้รับการบรรจุอิทธิคุณจากหลวงปู่ทองสา
เสียดายว่าสร้างน้อยมาก ไม่ถึง 300 องค์

แล้วจะทำยังไงกันดีล่ะขะรับทุกๆท่าน

.............................................ด้วยรัก...

ป.ล.ปัจจุบันไม่ได้แขวนแล้วครับ เก็บไว้บนหิ้ง แฟนบอก"ถ้ายังขืนแขวนองค์นี้ เธอกะฉันมีปัญหากันแน่ๆ"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ducklast
โพสต์ Oct 24 2012, 03:28 PM
โพสต์ #17


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 3,264
เป็นสมาชิกเมื่อ : 30-May 09
จาก : ตรงไหนสักแห่งแถวชายแดนไทย
-ลาว
หมายเลขสมาชิก : 23เจ้าของกระทู้เขาอยากให้กศปมหาฤษีเป็นรุ่น2ของหลวงปู่ทองสา
ก็ควรจะเอาตามนั้น
ตามเจตนาที่เขาตั้งไว้

หลังจากนั้นจะเอาไปถวายวัดสง่างามก็ไม่เป็นไร

ในความเห็นของผม รุ่น2 ควรจะทำให้มีขนาดเล็กลง ผู้หญิงแขวนได้ง่ายขึ้น

ให้โอกาศผู้หญิงโดนผู้บ่าวรุมตอมมั่ง

จริงๆแล้วหลวงปู่ทองสา ผมไม่เคยเห็นว่าท่านจะเป็นพระที่เสกของให้เป็นมหาเสน่ห์มหานิยม
แปลกที่หลายคนก็พูดเช่นนั้น

บางทีจะเพราะด้วยองค์กศปมหาฤษีเองกระมัง
ท่านมีเมียแยะ

10กว่าเมีย ลูกเป็นเทพเป็นอสูรอีกโขลง

ในเบื้องต้น คงต้องงดเนื้อผงก่อน
พิมพ์ทรงของกศปมหาฤษีจะกดเป็นเนื้อผงยาก

เว้นแต่ว่า หุ่นเสร็จแล้ว เห็นว่าพอเป็นเนื้อผงได้ ค่อยว่ากันอีกที


--------------------
อฺตตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถนญฺญมนุสาสติ สุทนฺโต วต ทเมถ อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
สอนผู้อื่นเช่นใดพึงสอนตนเช่นนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก
(พุทธ)ขุ.ธ.๒๕/๓๖
Go to the top of the page
 
+Quote Post
peng
โพสต์ Oct 24 2012, 05:52 PM
โพสต์ #18


คุณหลวง
**

กลุ่ม : Members
โพสต์ : 57
เป็นสมาชิกเมื่อ : 4-June 12
หมายเลขสมาชิก : 900สนับสนุนอีกแรงครับถ้ามีเนื้อผงด้วยจะสุดยอดมากแต่จะสุดยอดกว่าก็ต้องขนาดตั้งบูชาซั
กสามนิ้วด้วยจะเยี่ยมมากเพราะเนื้อผงว่านที่อาทำสวยงามมากครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
มนัส
โพสต์ Oct 24 2012, 05:59 PM
โพสต์ #19


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 2,176
เป็นสมาชิกเมื่อ : 31-May 09
หมายเลขสมาชิก : 40ขนาดเล็กลงมาก็ดีครับคุณอา...


.....และผูกพัน.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Yellow Ribbons
โพสต์ Oct 24 2012, 07:20 PM
โพสต์ #20


สมเด็จเจ้าพระยา
*****

กลุ่ม : Moderator
โพสต์ : 763
เป็นสมาชิกเมื่อ : 25-August 11
หมายเลขสมาชิก : 701ผมก็เห็นด้วยกับอ้าย Ducklast และ เพื่อนสมาชิก

เรื่องขนาดของฤาษีที่น่าจะสร้างให้มีขนาดเล็กหน่อย

จะได้ห้อยคอสบายๆ ครับ

laugh.gif laugh.gif laugh.gif


--------------------


**************************************

สนใจเครื่องเสียง เพลง ภาพยนตร์ และ ธรรม

**************************************
Go to the top of the page
 
+Quote Post

40 หน้า V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 RSS ไม่มีภาพประกอบ IPB Thai v1.236.Fx1: 5th June 2020 - 02:41 AM